16:42 - 30/08/2018

An toàn thực phẩm mùa bão, lũ

Năm 2018, theo dự báo có khoảng 13 cơn bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông, tình hình thời tiết,...